เกี่ยวกับเรา

Be Kitchen

Professional Kitchen Designer

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบครัว

เราตอบสนองความต้องการของคุณด้วยการออกแบบครัวและงานระบบต่างๆ เทียบเท่ากับครัวระดับพรีเมี่ยมในโรงแรมหรูด้วยราคาและคุณภาพที่คุณพึงพอใจ

การออกแบบห้องครัวทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ร้านอาหาร, โรงแรม, ห้องจัดเลี้ยง, ฯลฯ ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือ ศักยภาพที่ครอบคลุมความต้องการในการใช้งาน โดยขนาดและราคาของครัวที่แตกต่างกันทำให้ระบบที่ใช้ในห้องครัวแตกต่างกัน ทั้งด้านคุณภาพและเทคโนโลยี แต่จากประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จึงมีแนวคิดในการดัดแปลงเอาข้อดีหลายๆอย่างมาใช้ในครัวขนาดเล็กด้วย ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของเราจะได้ห้องครัวตามความต้องการและได้งานระบบครัวในรูปแบบของครัวขนาดใหญ่ ที่สะดวก สะอาด ดูแลรักษาง่ายและปลอดภัย

พวกเราไม่เคยหยุดพัฒนา ยังคงหาประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าและเพิ่มศักยภาพของห้องครัวให้มากขึ้น

kitchen, work, restaurant

ประสบการณ์

ประสบการณ์ของพวกเราเริ่มขึ้นเมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว โดยอาศัยพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการของพวกเรา หลังจากได้ร่วมงานกับบริษัทนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ครัวรายใหญ่แห่งหนึ่ง ได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมายจากคนหลากหลายประสบการณ์และมุมมอง ทั้งจากในกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท, ฟาสฟู้ด, ร้านอาหารทั้งขนาดเล็กและใหญ่, บ้านและคลับเฮ้าส์ หลังจากนั้นไม่นานเราได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำด้านออกแบบห้องครัวและซักรีดจากต่างประเทศรายหนึ่ง ทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดและขั้นตอนการคิดของการออกแบบเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน การเลือกชนิดและระบบของอุปกรณ์ให้เหมาะแก่การใช้งาน อายุการใช้งาน ระบบต่างๆภายในครัว รวมทั้งการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, พม่า, ลาว, ฯลฯ จนถึงปัจจุบันนี้ 

การออกแบบครัว

 ผู้ออกแบบมีความรู้ด้านครัวจริงๆ ซึ่งเคยออกแบบทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ
 ออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่
 การปฏิบัติงานสะดวก
 มีรูป3มิติประกอบการอธิบาย สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
 ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 อุปกรณ์มีความเหมาะสมในการใช้งาน
 ได้มาตรฐานและง่ายต่อการเริ่มงานของพนักงานใหม่
 มีการวางแผนเพื่อการขยายและซ่อมบำรุงในอนาคต
 มีการวางแผนเชิงป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 ตรงตามความต้องการของเจ้าของ
 ใช้งานได้จริง

kitchen, work, restaurant

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบครัว

เราตอบสนองความต้องการของคุณด้วยการออกแบบครัวและงานระบบต่างๆ เทียบเท่ากับครัวระดับพรีเมี่ยมในโรงแรมหรูด้วยราคาและคุณภาพที่คุณพึงพอใจ

การออกแบบห้องครัวทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ร้านอาหาร, โรงแรม, ห้องจัดเลี้ยง, ฯลฯ ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือ ศักยภาพที่ครอบคลุมความต้องการในการใช้งาน โดยขนาดและราคาของครัวที่แตกต่างกันทำให้ระบบที่ใช้ในห้องครัวแตกต่างกัน ทั้งด้านคุณภาพและเทคโนโลยี แต่จากประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จึงมีแนวคิดในการดัดแปลงเอาข้อดีหลายๆอย่างมาใช้ในครัวขนาดเล็กด้วย ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของเราจะได้ห้องครัวตามความต้องการและได้งานระบบครัวในรูปแบบของครัวขนาดใหญ่ ที่สะดวก สะอาด ดูแลรักษาง่ายและปลอดภัย

ประสบการณ์

ประสบการณ์ของพวกเราเริ่มขึ้นเมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว โดยอาศัยพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการของพวกเรา หลังจากได้ร่วมงานกับบริษัทนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ครัวรายใหญ่แห่งหนึ่ง ได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมายจากคนหลากหลายประสบการณ์และมุมมอง ทั้งจากในกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท, ฟาสฟู้ด, ร้านอาหารทั้งขนาดเล็กและใหญ่, บ้านและคลับเฮ้าส์ หลังจากนั้นไม่นานเราได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำด้านออกแบบห้องครัวและซักรีดจากต่างประเทศรายหนึ่ง ทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดและขั้นตอนการคิดของการออกแบบเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน การเลือกชนิดและระบบของอุปกรณ์ให้เหมาะแก่การใช้งาน อายุการใช้งาน ระบบต่างๆภายในครัว รวมทั้งการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, พม่า, ลาว, ฯลฯ จนถึงปัจจุบันนี้ 

พวกเราไม่เคยหยุดพัฒนา ยังคงหาประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าและเพิ่มศักยภาพของห้องครัวให้มากขึ้น

การออกแบบครัว

 ผู้ออกแบบมีความรู้ด้านครัวจริงๆ ซึ่งเคยออกแบบทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ
 ออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่
 การปฏิบัติงานสะดวก
 มีรูป3มิติประกอบการอธิบาย สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
 ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 อุปกรณ์มีความเหมาะสมในการใช้งาน
 ได้มาตรฐานและง่ายต่อการเริ่มงานของพนักงานใหม่
 มีการวางแผนเพื่อการขยายและซ่อมบำรุงในอนาคต
 มีการวางแผนเชิงป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 ตรงตามความต้องการของเจ้าของ
 ใช้งานได้จริง

เราตอบสนองความต้องการของคุณด้วยการออกแบบครัวและงานระบบต่างๆ เทียบเท่ากับครัวระดับพรีเมี่ยมในโรงแรมหรู ด้วยราคาและคุณภาพที่คุณพึงพอใจ

Call Center

02-1650683, 081-5366289