What We Do

Services

บริการของเรา

พวกเรา Be Kitchen คือ ทีมงานออกแบบครัวมากประสบการณ์และผู้ผลิตมากฝีมือและความรับผิดชอบ ด้วยความสอดคล้องและความเข้าใจกันในขั้นตอนของการทำงาน ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและใช้งานได้ดี ด้วยขั้นตอนการออกแบบที่รอบคอบและสินค้าที่เลือกสรรมาเพื่อตอนสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านราคา, คุณภาพและการบริการหลังการขาย

พวกเราไม่เคยหยุดพัฒนา ยังคงหาประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าและเพิ่มศักยภาพของห้องครัวให้มากขึ้น

การออกแบบห้องครัวทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ร้านอาหาร, โรงแรม, ห้องจัดเลี้ยง, ฯลฯ ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือ ศักยภาพที่ครอบคลุมความต้องการในการใช้งาน โดยขนาดและราคาของครัวที่แตกต่างกันทำให้ระบบที่ใช้ในห้องครัวแตกต่างกัน ทั้งด้านคุณภาพและเทคโนโลยี แต่จากประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จึงมีแนวคิดในการดัดแปลงเอาข้อดีหลายๆอย่างมาใช้ในครัวขนาดเล็กด้วย ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของเราจะได้ห้องครัวตามความต้องการและได้งานระบบครัวในรูปแบบของครัวขนาดใหญ่ ที่สะดวก สะอาด ดูแลรักษาง่ายและปลอดภัย

- 01

ให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบครัว

ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบครัวให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย เราใส่ใจรายละเอียดในการเลือกอุปกรณ์ครัวควรที่ดีมีคุณภาพ และคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานทุกขั้นตอน

- 02

ติดตั้งระบบต่างๆ ภายในครัว

ทั้งระบบแก๊ส ระบบน้ำ และระบบดูดควัน โดยใช้ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เราจึงมีแนวคิดในการดัดแปลงเอาข้อดีหลายๆ อย่างมาใช้กับครัวทุกขนาดได้อย่างเหมาะสม

- 03

นำเข้าและจำหน่ายสินค้าระบบครัว

ทั้งก๊อกน้ำและฝาครอบรางน้ำที่ได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสมและใช้งานได้จริงกับครัวทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าและเพิ่มศักยภาพของห้องครัวให้มากขึ้น