Portfolio | Hotel

การออกแบบห้องครัวทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร, โรงแรม, ห้องจัดเลี้ยง, ฯลฯ ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือ ศักยภาพที่ครอบคลุมความต้องการในการใช้งาน โดยขนาดและราคาของครัวที่แตกต่างกันทำให้ระบบที่ใช้ในห้องครัวแตกต่างกัน ทั้งด้านคุณภาพและเทคโนโลยี แต่จากประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จึงมีแนวคิดในการดัดแปลงเอาข้อดีหลายๆอย่างมาใช้ในครัวขนาดเล็กด้วย ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของเราจะได้ห้องครัวตามความต้องการและได้งานระบบครัวในรูปแบบของครัวขนาดใหญ่ ที่สะดวก สะอาด ดูแลรักษาง่ายและปลอดภัย