What We Do

Services

บริการของเรา

Our Services

พวกเรา Be Kitchen คือ ทีมงานออกแบบครัวมากประสบการณ์และผู้ผลิตมากฝีมือและความรับผิดชอบด้วยความสอดคล้องและความเข้าใจกันในขั้นตอนของการทำงาน ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและใช้งานได้ดีด้วยขั้นตอนการออกแบบที่รอบคอบและสินค้าที่เลือกสรรมาเพื่อตอนสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านราคาคุณภาพและการบริการหลังการขาย

พวกเราไม่เคยหยุดพัฒนา ยังคงหาประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าและเพิ่มศักยภาพของห้องครัวให้มากขึ้น

การออกแบบห้องครัวทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ร้านอาหาร, โรงแรม, ห้องจัดเลี้ยง, ฯลฯ ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือศักยภาพที่ครอบคลุมความต้องการในการใช้งาน โดยขนาดและราคาของครัวที่แตกต่างกันทำให้ระบบที่ใช้ในห้องครัวแตกต่างกัน ทั้งด้านคุณภาพและเทคโนโลยี แต่จากประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จึงมีแนวคิดในการดัดแปลงเอาข้อดีหลายๆอย่างมาใช้ในครัวขนาดเล็กด้วย

ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของเราจะได้ห้องครัวตามความต้องการและได้งานระบบครัวในรูปแบบของครัวขนาดใหญ่ที่สะดวก สะอาด ดูแลรักษาง่ายและปลอดภัย

บริการของเรา

Our Services

ให้คำปรึกษา เรื่องการออกแบบครัว

ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบครัวให้กับ บริษัทชั้นนำมากมาย เราใส่ใจรายละเอียดใน การเลือกอุปกรณ์ครัวควรที่ดีมีคุณภาพ และคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน ทุกขั้นตอน

ติดตั้งระบบภายในครัว

เราใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ทำให้มีการใช้งานได้ยาวนาน สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อถึงเวลาบำรุงรักษา

นำเข้า
และจำหน่ายสินค้าครัว

อุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงสำหรับครัวเชิงพาณิชย์ ราคาและคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างตรงเป้าหมาย

เลือกชมแคตลาล็อกสินค้าของเรา