ฝาปิดรางกัตเตอร์ หรือ รางน้ำทำความสะอาดพื้น (FLOOR GRATING)

ฝาปิดรางกัตเตอร์ ใช้วัตถุดิบสแตนเลสเกรด 304 สำหรับใช้งานในห้องครัวอุตสาหกรรม อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล

1 ชุดประกอบด้วย รางระบายน้ำสแตนเลส, ตะแกรงสแตนเลส, ตัวดักเศษขยะ และมีระบบกันกลิ่นเพื่อกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ย้อนกลับขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ

ขนาดมาตรฐาน (ความหนา 3 mm.)

  • ขนาด 300 x 300 x 150 mm.
  • ขนาด 1050 x 300 x 150 mm.
  • ขนาด 1550 x 300 x 150 mm.

และสามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการ